Gmina Tarnowiec informuje, że przy współpracy z PGZK w Powiecie Jasielskim oraz MKS w Jaśle uruchomiona została nowa linia komunikacyjna na trasie Jasło - Nowy Glinik - Glinik Polski - Tarnowiec.

Obecnie w związku z realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski w km 2+607-2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski” linia kursuje zgodnie z obowiązująca organizacja ruchu przez miejscowość Zarzecze.

W załączniku obowiązujący rozkład jazdy.

 

Rozkład Jazdy

 Rozkład Jazdy