Diia.pl jest elektronicznym dokumentem, pozwalający potwierdzić tożsamość osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br.

Co daje użytkownikom Diia.pl:

 1. jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
 2. spełnia rolę dokumentu pobytowego.
 3. wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
 4. pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

(Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl).

Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:

 1.  przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. ma nadany numer PESEL,
 3. ma aktywny profil zaufany (który można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL).

Jak aktywować aplikację Diia.pl?

 • w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
 • jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
 • powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
 • zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 • aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 • jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Linki:

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

Diia.pl elektroniczny dokument