W związku z śmiercią Wójta Gminy Tarnowiec Wiktora Barańskiego, w Kaplicy na Cmentarzu w Tarnowcu została wyłożona Księga Kondolencyjna.

Księga została przeniesiona z Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Księga Kondolencyjna