Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach stan na dień 31 grudnia 2008r.

1. Brzezówka
- 518
2. Czeluśnica
- 713
3. Dobrucowa
- 358
4. Gąsówka
- 201
5. Gliniczek
- 382
6. Glinik Polski
- 623
7. Łajsce
- 599
8. Łubienko
- 330
9. Łubno Opace
- 302
10. Łubno Szlacheckie
- 451
11. Nowy Glinik
- 623
12. Potakówka
- 445
13. Roztoki
- 451
14. Sądkowa
- 585
15. Tarnowiec
- 1244
16. Umieszcz
- 648
17. Wrocanka
- 805

      9278

  Mężczyźni
- 4540
  Kobiety - 4738

Liczba ludności stan na 30.06.2008 r. - 9251
Liczba ludności stan na 31.12.2008 r. - 9278

Urodzenia - 68
Zgony - 88
Małżeństwa - 74

W USC Tarnowiec zarejestrowano:

Urodzenia - 3
Małżeństwa - 48
Zgony - 41


Liczba dzieci urodzonych w Gminie Tarnowiec w 2008r.:
1. Brzezówka  - 4
2. Czelusnica  - 4
3. Dobrucowa  - 2
4. Gąsówka  - 2
5. Gliniczek  - 2
6. Glinik Polski  - 11
7. Łajsce  - 2
8. Łubienko  - 2
9. Łubno Opace  - 3
10. Łubno Szlacheckie  - 4
11. Nowy Glinik  - 2
12. Potakówka  - 3
13. Roztoki  - 1
14. Sądkowa  - 7
15. Tarnowiec  - 12
16. Umieszcz  - 2
17. Wrocanka  - 5

  Razem  - 68