W najbliższą niedzielę 8 stycznia 2023r. odbędą się wybory przedterminowe wójta Gminy Tarnowiec. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska kandydatów:

  1. AUGUSTYN Agata Maria, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Tarnowiec, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY
  2. GRZESIK Teresa, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Łubno Szlacheckie, zgłoszona przez KWW TERESY GRZESIK
  3. LACKOSZ Tomasz Roman, lat 52, wykształcenie zawodowe, nie należy do partii politycznej, zam. Gorzyce, zgłoszony przez KWW TWÓJ WÓJT TOMASZ LACKOSZ

Granice obwodów głosowania, w których odbędą się wybory przedterminowe:

 Nr obwodu
  głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 1

 Tarnowiec

 Dom Ludowy, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

 2

 Czeluśnica, Gąsówka, Gliniczek

 Dom Ludowy, Czeluśnica 162, 38-204 Tarnowiec

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 3

 Glinik Polski

 Dom Ludowy - świetlica, Glinik Polski 77, 38-204 Tarnowiec

 4

 Łubno Szlacheckie, Łubienko, Łubno Opace

 Szkoła Podstawowa, Łubno Szlacheckie 109, 38-204 Tarnowiec

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 5

 Brzezówka, Dobrucowa, Potakówka

 Szkoła Podstawowa, Tarnowiec 230, 38-204 Tarnowiec

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 6

 Roztoki, Sądkowa

 Dom Ludowy, Sądkowa BN, 38-204 Tarnowiec

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 7

 Nowy Glinik

 Dom Ludowy, Nowy Glinik 89, 38-204 Tarnowiec

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 8

 Łajsce

 Dom Ludowy, Łajsce 92, 38-204 Tarnowiec

 9

 Umieszcz

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Umieszcz 12, 38-204 Tarnowiec

 10

 Wrocanka

 Dom Ludowy, Wrocanka 35, 38-204 Tarnowiec