Wójt Gminy Tarnowiec

ogłasza konkursy: na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu
oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

,