Gmina Tarnowiec ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w cenie 1890 zł/brutto za tonę.

Mieszkańcy od 15 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023r. mogą składać wnioski o zakup węgla sortu: eko-groszek.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie wynosi: eko-groszek - 13,80 ton

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja ustawy:

  1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe
  2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art.2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.