Wyniki Powiatowego Konkursu „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”

Dnia 21 kwietnia 2023 r. nasza szkoła przeprowadziła Powiatowy Konkurs „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”. To była już piąta edycja. Patronat nad konkursem objęli:

 • Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn,
 • Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Joanna Bril,
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.

Jak w ubiegłych latach koordynatorami konkursu byli:

 • pani Katarzyna Forc – nauczycielka matematyki,
 • pan Mariusz Nazgowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • pani Barbara Stec – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 • pani Joanna Walczak – nauczycielka matematyki.

W konkursie wzięło udział ogółem 108 uczestników z 13 szkół: NZSP Czeluśnica – 6 uczniów, NSP Glinik Polski – 8, SP Jedlicze – 12, SP 2 Jasło - 16, SP Jaszczew – 3, NZS-P Łajsce - 13, SP Łubno Szlacheckie – 8, SP Moderówka – 6, NZS-P Nowy Glinik - 5, NSP Roztoki – 4, SP Tarnowiec - 14, NSP Wrocanka – 6, NZS-P Umieszcz – 7 uczniów.

Reprezentanci poszczególnych poziomów liczyli:

 • klasa I – 10 uczniów
 • klasa II – 16 uczniów
 • klasa III – 20 uczniów
 • klasa IV – 9 uczniów
 • klasa V – 17 uczniów
 • klasa VI – 16 uczniów
 • klasa VII – 6 uczniów
 • klasa VIII –14 uczniów

Konkurs został wpisany przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na listę konkursów mogących być wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

W dniu 26 maja 2023 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na który zostali zaproszeni wszyscy laureaci. Część artystyczną przygotowała pani Joanna Walczak, koordynator konkursu. Nagrody i dyplomy wręczyli: Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn, Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Joanna Bril oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (wyniki.pdf)Wyniki konkursu542 kB