Miło nam poinformować, że 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec otrzymało dofinansowanie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych -  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Beneficjentami zostały:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeluśnicy - 12 150,00 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu - 12 150,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu - 12 150,00 zł
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Polskim - 12 150,00 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Łubienku - 12 150,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej 12 150,00 zł

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.