Gmina Tarnowiec wydała w sierpniu br. wspomnienia mieszkańca Tarnowca Pana Jana Gałuszki pt: Wojenna Dola . Autor opowiadania wspomina działania wojenne, które przeszły przez rodzinną wieś pisarza Glinik Polski. Pan Jan Gałuszka swoja książkę chce poświęcić pamięci wszystkim tym którzy przeżyli i pamiętają te ciężkie wojenne czasy, tym którzy byli najbardziej poszkodowani przez działania wojenne, a także młodemu pokoleniu aby te przeżycia z upływem czasu nie zostały zapomniane . Książka dostępna w bibliotekach na terenie Gminy Tarnowiec.

Jan Gałuszka Wojenna Dola - Okładka Fragment książki Fragment książki