Na terenie Gminy Tarnowiec zasiedliły się bobry, Bóbr europejski jest największym gryzoniem Euroazji. Przednie kończyny są bardzo zręczne i chwytne, tylne są mocne i masywne o palcach spiętych błoną pławną. Masa ciała osiąga od 18-25 kg, choć nieraz przekracza 30 kg , długość ciała 90-110 cm. Podlegają one całkowitej ochronie gatunkowej.  Bóbr wstępuje w Europie i północnej Azji. We wczesnym średniowieczu należał do jednych z najpospolitszych zwierząt w naszym kraju. Przez całe wieki bóbr był gatunkiem łownym przedstawiającym bardzo dużą wartość użytkową. Polskie futra z czarnych bobrów znane były na rynkach zagranicznych jako najpiękniejsze. W XIII wieku liczebność tych zwierząt zaczęła spadać. Od połowy XVI wieku do roku 1840 Statut Litewski uwzględniał ochronę bobrów, wprowadzając zasady ochrony żeremi i samych zwierząt oraz ustanawiając kary za ich nieprzestrzeganie. Mimo wczesnego wprowadzenia pewnych form ochrony, bobry prawie wyginęły. W XIX wieku istniały już tylko wyspowe stanowiska we wschodniej części kraju. Po II wojnie światowej na terenie Polski bóbr występował nielicznie na terenie Suwalszczyzny. Bóbr jest gatunkiem chronionym nie tylko w Polsce (gdzie podlega ochronie częściowej, która przewiduje możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników), znajduje się również na liście gatunków podlegających specjalnej ochronie w Unii. Obecnie populacja bobra znacznie się zwiększyła Na podstawie porównania danych z różnych źródeł można założyć, że dzisiejsza (2007) polska populacja bobrów osiągnęła poziom około 27-30 tysięcy osobników.

100_1754.JPG100_1753.JPG100_1757.JPG100_1749.JPG100_1748.JPG100_1744.JPG100_1751.JPG100_1746.JPG100_1745.JPG100_1752.JPG100_1747.JPG