120 lat Szkoly Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim

26 listopada 2009 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim świętowała 120 –lecie swego istnienia. Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Marka Frątczaka, księdza Edwarda Niemca i księdza doktora Jacka Golenia – absolwenta tutejszej szkoły.
Po mszy świętej uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 120 rocznicę jej powstania. Następnie dyrektor szkoły Lucyna Szpyrka powitała zaproszonych gości, wśród których byli : Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec Piotr Sikora, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Śmietana, Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Paweł Bukowski, Kustosz Muzeum Barbara Bukowska, Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Stanisław Wróbel, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle Jan Rysz, dyrektorzy szkół z terenu gminy Tarnowiec, Sołtys wsi Glinik Polski Małgorzata Machowska, przedstawiciele Rady Rodziców, mieszkańcy wioski.
W drugiej części swojego wystąpienia dyrektor Lucyna Szpyrka zaprezentowała Gościom zabytkową kronikę prowadzoną od początku powstania szkoły, czyli od 1889 roku. Po przeczytaniu jej fragmentów zachęciła do zakupienia reprintu kroniki. Na zakończenie podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości jubileuszowych. Najstarszą i najnowszą historię szkoły przedstawiła Grażyna Pisera. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście.
Na program artystyczny złożyły się : przedstawienie na motywach utworu Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, krakowiak, przyśpiewki ludowe i krótki koncert w wykonaniu artystów z PSM w Jaśle. Po części artystycznej Goście obejrzeli wystawę obrazującą 120 – letnią historię szkoły
 
100_2777.JPG100_2829.JPG100_2609.JPG100_2813.JPG100_2622.JPG100_2769.JPG100_2811.JPG100_2773.JPG100_2695.JPG100_2674.JPG100_2711.JPG100_2727.JPG100_2767.JPG100_2796.JPG100_2604.JPG100_2722.JPG100_2697.JPG100_2635.JPG100_2714.JPG100_2821.JPG100_2733.JPG100_2770.JPG100_2675.JPG100_2786.JPG100_2789.JPG100_2725.JPG100_2699.JPG100_2636.JPG100_2707.JPG100_2602.JPG100_2754.JPG100_2671.JPG100_2608.JPG100_2788.JPG100_2700.JPG100_2803.JPG100_2687.JPG100_2721.JPG100_2810.JPG100_2616.JPG100_2807.JPG100_2689.JPG100_2756.JPG100_2818.JPG100_2677.JPG100_2639.JPG100_2651.JPG100_2747.JPG100_2822.JPG100_2617.JPG100_2624.JPG100_2657.JPG100_2782.JPG100_2601.JPG100_2642.JPG100_2819.JPG100_2606.JPG