Budowa kanalizacja - II etap

W dniu 24.11.2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4545/09 zatwierdził listy operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Miło nam poinformować, iż Gmina Tarnowiec w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej uzyskała dotację w kwocie ponad 1,2 mln. złotych na inwestycję wartą 2 mln. złotych.

Tytuł operacji:  ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowni wraz z przyłączami energetycznymi - II etap”.

Realizacja niniejszej inwestycji zaplanowana jest na rok 2010.