Dzięki zaangażowaniu organizacji działających na terenie Tarnowca a także ludzi wrażliwych na nieszczęścia zorganizowana została zbiórka pieniędzy oraz rzeczy niezbędnych do usuwania skutków powodzi [środki czystości] a także odzieży i pościeli. Zbiórka wykazała że mieszkańcy Tarnowca a także właściciele firm produkcyjnych oraz sklepów działających na terenie naszej wsi są wrażliwi na ludzką biedę.

Zebrano 6130 złotych oraz dary rzeczowe wartości około 5 tysięcy złotych.

Zarówno pieniądze jak i pomoc rzeczową przekazano w dniu 26 maja Gminie Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim ze wskazaniem aby przeznaczyć ją  dla wsi Sokolniki która do tej pory zalana jest wodą.

W imieniu mieszkańców Gminy Gorzyce serdeczne podziękowania dla ofiarodawców złożył wójt  Grzegorczyk.

Stanisław Lawera