W dniu 22 lipca 2007 odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance.

Zarys historyczny OSP Wrocanka
Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance została powołana przy Kółku Rolniczym w 1907r. Aktem prawnym powstania była Ustawa Cesarstwa Austro-Węgier Policji Ogniowej z 1891r.
Założycielami byli: Leon Lepucki - naczelnik i Marian Smyka — zastępca naczelnika. Do straży należało wówczas 12 członków, straż posiadała na wyposażeniu sikawkę ręczną oraz podstawowy sprzęt strażacki.
Wszyscy strażacy odbyli kurs I stopnia w 1912 r w Tarnowcu, kurs ten prowadził instruktor z Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie Józef Sroka. W kursie tym brali udział strażacy z OSP w Tarnowcu, Sądkowej, Wrocanki, Potakówki i innych miejscowości regionu tarnowieckiego. Organizatorami kursu byli wójt gminy w Tarnowcu Karol Sanocki i kierownik szkoły Machowicz.
Straż we Wrocance do wybuchu I Wojny Światowej była należycie wyszkolona i usprzętowiona, organizowała patriotyczne uroczystości zwłaszcza rocznicowe z okazji Bitwy pod Grunwaldem, Powstania Kościuszkowskiego i Styczniowego, strażacy brali również udział w usypaniu kopca w 1910 r. w Tarnowcu poświęconego Bitwie Pod Grunwaldem.
Poza tym organizowała przedstawienia teatralne, zabawy i festyny.
W 1922 roku straż została reaktywowana przez ówczesnego wójta i wówczas strażacy podpisali statut. W następnych latach kupiono sikawkę konną, którą użytkowano do 1939 roku.
Po II wojnie światowej w 1946 roku ponownie reaktywowano OSP i wybrano zarząd w składzie: prezes - Tadeusz Klekot, naczelnik - Julian Klekot, sekretarz – Franciszek Lepucki, skarbnik - Józef Chudy i gospodarz - Tadeusz Biernacki.
W latach 60-tych kiedy był zarząd w składzie: prezes - Okrzesa Józef, naczelnik - Styś Józef, z-ca naczelnika - Radon Tadeusz, sekretarz - Chudy Józef, gospodarz - Lepucki Stanisław, skarbnik - kierowca - Chudy Stanisław, straż przystąpiła do budowy remizy, a w 1969 roku otrzymała samochód pożarniczy GLM Żuk. W następnych latach z KPSP w Jaśle otrzymała przyczepkę na węże i pełny sprzęt strażacki oraz mundury bojowe i wyjściowe. Duże zasługi w rozwoju naszej jednostki miał również nieżyjący już Orzechowicz Jan, który przez kilka lat był prezesem OSP i sołtysem naszej wioski.
Aktualnie straż liczy 30 druhów, w tym zarząd w składzie: prezes - Leon Lepucki, naczelnik - Jacek Styś, z-ca naczelnika- Kazimierz Faber, sekretarz - Sławomir Chudy, skarbnik - Piotr Urbanik i gospodarz-kierowca Bogdan Chudy.
Druhowie z naszej jednostki biorą czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych niosąc pomoc w nieszczęściu oraz uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych.

zabawa_wrocanka_HPIM1382.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1379.jpgosp_wrocanka_Obraz070.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1380.jpgosp_wrocanka_Obraz108.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1378.jpgosp_wrocanka_Obraz047.jpgosp_wrocanka_Obraz065.jpgosp_wrocanka_Obraz082.jpgosp_wrocanka_Obraz091.jpgosp_wrocanka_Obraz092.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1365.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1370.jpgosp_wrocanka_Obraz122.jpgosp_wrocanka_Obraz011.jpgosp_wrocanka_Obraz073.jpgosp_wrocanka_Obraz028.jpgosp_wrocanka_Obraz040.jpgosp_wrocanka_Obraz056.jpgosp_wrocanka_Obraz049.jpgosp_wrocanka_Obraz012.jpgosp_wrocanka_Obraz068.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1375.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1368.jpgosp_wrocanka_Obraz096.jpgosp_wrocanka_Obraz062.jpgosp_wrocanka_Obraz020.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1373.jpgosp_wrocanka_Obraz074.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1376.jpgosp_wrocanka_Obraz010.jpgosp_wrocanka_Obraz033.jpgosp_wrocanka_Obraz015.jpgosp_wrocanka_Obraz116.jpgosp_wrocanka_Obraz054.jpgosp_wrocanka_Obraz017.jpgosp_wrocanka_Obraz123.jpgosp_wrocanka_Obraz039.jpgosp_wrocanka_Obraz078.jpgosp_wrocanka_Obraz005.jpgosp_wrocanka_Obraz002.jpgosp_wrocanka_Obraz031.jpgosp_wrocanka_Obraz111.jpgosp_wrocanka_Obraz061.jpgosp_wrocanka_Obraz083.jpgosp_wrocanka_Obraz069.jpgosp_wrocanka_Obraz014.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1367.jpgosp_wrocanka_Obraz126.jpgosp_wrocanka_Obraz063.jpgosp_wrocanka_Obraz026.jpgosp_wrocanka_Obraz058.jpgosp_wrocanka_Obraz087.jpgosp_wrocanka_Obraz051.jpgosp_wrocanka_Obraz021.jpgosp_wrocanka_Obraz121.jpgosp_wrocanka_Obraz027.jpgosp_wrocanka_Obraz084.jpgosp_wrocanka_Obraz076.jpgosp_wrocanka_Obraz046.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1366.jpgosp_wrocanka_Obraz118.jpgosp_wrocanka_Obraz042.jpgosp_wrocanka_Obraz057.jpgosp_wrocanka_Obraz024.jpgosp_wrocanka_Obraz109.jpgosp_wrocanka_Obraz107.jpgosp_wrocanka_Obraz001.jpgosp_wrocanka_Obraz094.jpgosp_wrocanka_Obraz045.jpgzabawa_wrocanka_HPIM1369.jpg

Zdjęcia z zabawy dzięki uprzejmości Grześka!

Niestety nie mamy więcej zdjęć z zabawy, jeżeli ktoś ma jakieś zdjęcia i chciałby się nimi podzielić chętnie przyjmiemy!