W dniu 23 lipca br. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu doszło do podpisania umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowiec wraz z oczyszczalnią ścieków.

Przetarg na roboty wygrała Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Krośnie S.A. ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno. Umowa została podpisana:
- ze strony Wykonawcy - inż. Jan Zdzieba - Prezes Zarządu oraz Jan Kurzawa - Członek Zarządu,
- ze strony Inwestora w imieniu Gminy - MAO – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - Stanisław Sławniak.
Umowę podpisano w obecności przedstawicieli Gminy - Wójta Gminy Krzysztofa Szajnickiego, Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Tadeusza Śmietany.

Umowa opiewa na kwotę 2 048 984,21 EUR. brutto. Przewidywane zakończenie budowy jest na pierwszy kwartał 2009r.

W poniedziałek 30 lipca br. odbędzie się przekazanie placu budowy. Wg Wykonawcy rozpoczęcie robót przewidziane jest po 15 sierpnia br.

100_6746.jpg100_6743.jpg100_6745.jpg100_6752.jpg100_6722.jpg100_6744.jpg100_6735.jpg100_6760.jpg100_6726.jpg100_6749.jpg100_6737.jpg100_6747.jpg