W dniu 2 września br. w Łubienku odbyły się Dożynki Gminne.

Dnia 30 lipca br. konserwator zabytków z delegatury w Krośnie zwołał komisję konserwatorską w sprawie stanu zachowania budynku dworu i znajdujących się w nim malowideł.

W ostatnim czasie budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnowcu stały się terenem działania wandali, którzy systematycznie niszczą elementy budynków oraz ich otoczenie.
AKTUALIZACJA: Dodatkowe zdjęcia!

W dniu 19 sierpnia br. w Osieku Jasielskim odbyły się dożynki powiatowe.

Wójt Gminy Tarnowiec informuje mieszkańców wsi Tarnowiec i Sądkowa, że dnia 07 sierpnia br. nastąpi rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowiec oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi Sądkowa.

W dniu 23 lipca br. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu doszło do podpisania umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowiec wraz z oczyszczalnią ścieków.

W dniu 22 lipca 2007 odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance.

W dniu 15 lipca 2007 roku w Tarnowcu odbył się VI Festyn Parafialny.

Trwają prace związane z położeniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Tarnowiec – Czeluśnica.

W dniach 4-8 lipca 2007 roku odbył się 18 Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków . W dniu 5 lipca 2007 r. II etap Wyścigu na trasie Nowy Sącz - Krosno trasa przebiegała między innymi przez teren naszej Gminy. W Tarnowcu miał miejsce lotny finisz.