Rozstrzygnięcie konkursu V Jasielskiego Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej oraz wręczenie nagród odbyło się 13 maja br. w Jasielskim Domu Kultury.

W dniu 23.04.2010r. w Zespole Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim przeprowadzono Eliminacje Gminne Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. W konkursie uczestniczyły drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości Tarnowiec, Łubno Szlacheckie, Wrocanka i Glinik Polski i Łajsce.

7 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Roztokach wzięli udział w warsztatach edukacyjnych uczących metody czerpania papieru, zorganizowanych przez MBP w Jaśle. Warsztaty prowadzili przedstawiciele gliwickiej firmy ART. PAPIER.

W dniu 24.04. 2010 r. w sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbył się II Turniej Miłośników Piłki Siatkowej.

W nocy za 15 na 16 kwietnia 2010 roku we Wrocance doszło do kolejnego aktu wandalizmu.

Dnia 26 marca 2010 roku w Domu Ludowym i Świetlicy w Tarnowcu 120 uczniów z terenu naszej Gminy wzięło udział w Konkursie „Najładniejsza palma wielkanocna”.

Lat temu jeszcze kilka o wiośnie mówili poeci, oznajmiały ją skowronki, pachniała trawą i świeżą ziemią. A dziś? Gdzie tamte wiosny, ciepłe, pachnące, wieczorami ciche i pełne szeptów zakochanych par? Dzisiaj zamiast śpiewu skowronków, wycie syren.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Jaśle organizowany jest już od kilku lat. Uczestniczą w nim zwycięzcy eliminacji gminnych. Uczniowie przechodzą najpierw eliminacje w poszczególnych szkołach na terenie całego powiatu jasielskiego, które wyłaniają najlepszych i kwalifikują ich do udziału na szczeblu powiatowym

W dniu 11 marca 2010 roku w Domu Ludowym w Tarnowcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobie zorganizowane przez Gminna Rade Kół Gospodyń Wiejskich, Kolo Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu i Gminę Tarnowiec.

Staraniem Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu zorganizowany został BAL SENIORA na których zaproszonych zostało 167 osób, niestety uczestniczyło tylko 48 zaproszonych którzy przy suto zastawionym stole obejrzeli program  słowno - muzyczny przygotowany przez Panią Martę Kapała