Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku odbywać się będzie po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia odbioru odpadów. Druki zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon dostępne są w załącznikach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec. Powyższe zgłoszenia przyjmowane będą do 31 sierpnia 2022 r. 

Odpady z nieruchomości,  których właściciele nie dokonają zgłoszenia w w/w terminie nie zostaną odebrane!