Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest

"Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o."

{phocadownload view=file|id=950|target=s}

{phocadownload view=file|id=951|target=s}

{phocadownload view=file|id=952|target=s}

{phocadownload view=file|id=953|target=s}

{phocadownload view=file|id=954|target=s}

{phocadownload view=file|id=963|target=s}j