Gmina Tarnowiec informuję że połączenia - rozkłady jazdy komunikacji autobusowej do poszczególnych miejscowości dostępne są w linkach poniżej:

PGZK Jasiel  - https://www.pgzk-jasiel.pl/tabliczki

  • kursy do Gliniczka, Roztok, Sąskowej Dobrucowej, Tarnowca, Wrocanki, Potakówki oraz Jedlicza
  • kursy do Nowego Glinika, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Łubna Opacego, Łubienka

MKS Jasło http://www.mksjaslo.com.pl/rozklad-jazdy/tabliczki-przystankowe

  • kursy do Czeluśnicy, Gąsówki, Umieszcza, Brzezówki, Tarnowca, Glinika Polskiego, Nowego Glinika, Łajsc