Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Tarnowcu w trosce o prawidłową ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dokłada wszelkich starań aby zapewnić należytą poufność danych na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) został wyznaczony inspektor ochrony danych w osobie Pani Patrycji Kaczmarczyk-Hap. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: