Wójt Gminy                    Wiktor Barański
    tel: 13 42 555 00
    pokój nr 7 - parter
   
Sekretarz Gminy   Marek Hejnar
    tel: 13 42 555 11
    pokój nr 7 - parter
   
Skarbnik Gminy   Barbara Kosińska
    tel: 13 42 555 17
    pokój nr 10 - I piętro
   
Przewodniczący Rady Gminy   Michał Dłuski                                      
    tel: 13 42 555 13

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Tarnowcu w trosce o prawidłową ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dokłada wszelkich starań aby zapewnić należytą poufność danych na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) został wyznaczony inspektor ochrony danych w osobie Pani Patrycji Kaczmarczyk-Hap. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: