Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kampanii wniosków bezpośrednich 2023

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle uprzejmie informuje, że z dniem 15.03.2023 roku rusza kampania wniosków w zakresie "dopłat bezpośrednich" na rok 2023.

Szkolenie Ekoschematy PS WPR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza na szkolenie Ekoschematy PS WPR (nowe zasady w płatnościach bezpośrednich)

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs - Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

Informacja o zagrożeniu rozprzestrzeniania się grypy ptaków

W związku ze znacznym wzrostem liczby ognisk HPAI u drobiu na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje o zagrożeniu rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, drogach zakażenia oraz obowiązujących wymogach w zakresie bioasekuracji i sposobie zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób.

Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”

Dotacja dla Gospodarstw Rolnych

Dotacja dla Gospodarstw Rolnych Fotowoltaika Pompy ciepła Magazyny energii. Nabór wniosków: grudzień 2022/styczeń 2023

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2315), wydłużony zostaje termin na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, do dnia 23 listopada br.

Użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych. Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych. Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.