Rozlicz PIT w Gminie Tarnowiec

Informujemy, że Urząd Gminy Tarnowiec uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1,5% podatku za rok 2022. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia.

Wójt Gminy Tarnowiec otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku

W poniedziałek 16.01.2023 podczas 61 sesji Rady Gminy Tarnowiec w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste ślubowanie nowego Wójta Gminy Tarnowiec - Agaty Augustyn.

3,4 mln zł dofinansowania na zadanie związane z gospodarką wodno – ściekową dla Gminy Tarnowiec

We wtorek, 10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na otrzymanie dotacji na działania „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, a w imieniu Gminy Tarnowiec umowę podpisał Wójt Gminy Tarnowiec Pan Miłosz Leszkiewicz.

Protokoły z wyborów Wójta Gminy Tarnowiec

Protokóły wyników głosowania i wyników wyborów Przedterminowych Wyborów Wójta Gminy Tarnowiec, przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2023 r.

8 styczna 2023 r. - Przedterminowe Wybory Wójta Gminy Tarnowiec

W najbliższą niedzielę 8 stycznia 2023r. odbędą się wybory przedterminowe wójta Gminy Tarnowiec. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

Informujemy, że Gmina Tarnowiec przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2030. Uwagi i propozycje do Strategii można zgłaszać do 6 lutego 2023 r.

Przekazanie Sprzętu i Odzieży Sportowej dla Ludowych Klubów Sportowych

Gmina Tarnowiec w dniach 28 i 29 grudnia 2022 r., przekazała sprzęt, odzież oraz obuwie sportowe Ludowym Klubom Sportowym. LKS, które uzyskały w 2022 roku wsparcie to: LKS Brzezówka, LKS Czeluśnica i LKS "Tajfun" Łubno Szlacheckie. Każdy z klubów sportowych otrzymał piłki, buty oraz stroje sportowe.