W poniedziałek 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowcu wręczono nagrody i wyróżnienia w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych.

Żyj zdrowo! – smacznie, lekko i kolorowo

W dniach 18 i 19 listopada 2022r. w Potakówce odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Potakówce. W warsztatach wzięło udział 23 uczestników, mieszkańców Potakówki powyżej 60 tego roku życia, którzy pod okiem Pani Małgorzaty Machowskiej członkini KGW Potakówka uczyli się gotowania nowoczesnych potraw. Na zakończenie warsztatów, podczas wspólnego poczęstunku nie zabrakło także rozmów na temat ekonomii społecznej.

W 2022 roku na terenie Gminy Tarnowiec dokonano przebudowy kilku dróg wewnętrznych na łączną kwotę 369 718,54zł. Zadania zostały sfinansowane z budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Zakończono prace związane z rozbudową drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski.

Pieróg, ciasto czy sałatka – gotowanie to jest gratka!

W dniach 18-19 listopada odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców Tarnowca 60+ w ramach inicjatywy „Pieróg, ciasto czy sałatka – gotowanie to jest gratka!”

W związku ze zbliżającym się okresem zimy, opadami śniegu, szadzi, gołoledzi, ograniczeniami widoczności, Urząd Gminy w Tarnowcu zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza, inne elementy drogi o ich przycięcie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP, które odbędzie się 15 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy Tarnowiec - godz. 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste powietrze". 15 grudnia (czwartek) o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu

Informacja o zakupie węgla

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych otrzymają telefoniczną informację o wyniku weryfikacji wniosku wraz z informacją o procedurze odbioru węgla.

Gmina Tarnowiec, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.