Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na szkolenie dla rolników i ich domowników - 13.10.2022 godzina 15:00

W parku szkolnym przy budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu zakończono prace związane z renowacją zbiornika małej retencji.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Tarnowiec na spotkanie informacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030. 06.10.2022 godz. 17:00

W ubiegłą sobotę 01.10.2022 rodzina, przyjaciele, pracownicy oraz mieszkańcy gminy i samorządowcy zgromadzili się aby pożegnać zmarłego Wójta Wiktora Barańskiego. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się różańcem w kościele parafialnym w Tarnowcu. Wartę honorową przy trumnie z ciałem Wiktora Barańskiego pełnili druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnowiec.

Wyłożenie Księgi Kondolencyjnej

W związku z śmiercią Wójta Gminy Tarnowiec Wiktora Barańskiego, w Kaplicy na Cmentarzu w Tarnowcu została wyłożona Księga Kondolencyjna.

Nabożeństwo Żałobne zmarłego Wójta Wiktora Barańskiego

Nabożeństwo Żałobne zmarłego Wójta Wiktora Barańskiego - Wójta Gminy Tarnowiec odprawione zostanie w Kościele Parafialnym w Tarnowcu 1 października 2022 r (sobota) o godzinie 14:00.

W ostatnią niedzielę września mieszkańcy Umieszcza spotkali się aby wspólnie spędzić czas na pikniku integracyjnym przy Domu Ludowym w swojej miejscowości.

Na podstawie umowy dotacji nr 4866/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowiec,

przystępujemy do tworzenia nowej strategii rozwoju naszej Gminy na lata 2022-2030. Chcemy określić projekty priorytetowe na najbliższy okres oraz szersze kierunki działania służące rozwijaniu naszych zasobów i jak najlepszemu wykorzystywaniu potencjału, m.in. przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej oraz środków krajowych...

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnowiec informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.