W 2022 roku zrealizowano budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrucowej i Łubienku.

Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki

Gmina Tarnowiec zakończyła realizacje zadania pt.: "Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki." Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Wykorzystując sprzyjającą aurę która panowała początkiem listopada, uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Gliniku uczestniczyli w zajęciach Wychowania Fizycznego na Stadionie Piłkarsko-Lekkoatletycznym w Czeluśnicy.

Od kilku miesięcy trwają prace związane z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu. Przedstawiamy fotorelację z postępu inwestycji.

Gmina Tarnowiec jest na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji oraz wodociągu na terenie miejscowości Roztoki i Gliniczek. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Jaśle prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla tych inwestycji. Każdy uczestnik postępowania otrzyma dokumenty informujące o wszczęciu postępowania, a w dalszej kolejności otrzyma decyzję pozwolenia na budowę.

W październiku zakończono prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 1847R między Potakówką i Jedliczem (w km 8+550 – 8+917)

"Powrót do zdrowia – powrót do pracy" po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przedłużonym terminie składania wniosków związanych z pomocą klęskową dla rodzin rolniczych.

Zakończono i odebrano prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec.

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego z dnia 9 listopada 2022 r. o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim