Kondolencje

Najgłębsze wyrazy żalu i współczucia oraz słowa otuchy dla Pani Małgorzaty Fryc z powodu śmierci MAMY Ś. P. Krystyny Bonar składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec wraz z pracownikami urzędu gminy i wszystkich podległych jednostek, Jarosław Pękala - Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec wraz z Radnymi, Sołtysi.

Kampania informacyjno – edukacyjna

Przez najbliższe miesiące, mieszkańców będą odwiedzać „przy furtce” doradcy domowi – uczniowie szkół podstawowych. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji jak dbać o środowisko, jakie znaczenie mają obszary zieleni, co to są zmiany klimatu oraz zorientowanie się jakie są Państwa uwagi co do tych zagadnień.

Kondolencje

Panu Józefowi Markowi – Sołtysowi wsi Nowy Glinik wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala – Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu

Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali nam wyrazy współczucia i odprowadzili naszą Mamę Śp. Helenę Sanocką w dniu 25.05.23 r. na miejsce wiecznego spoczynku składamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy również ks. Proboszczowi oraz księżom celebrującym uroczystą mszę świętą. Podziękowanie składamy również Pani Wójt i pracownikom Urzędu Gminy Tarnowiec. Dziękujemy również za intencje mszalne, wieńce i kwiaty.
Synowie: Zygmunt Sanocki i Kazimierz Sanocki.

Miło nam poinformować, że 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec: Czeluśnica, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Łubienko, Sądkowa, otrzymało dofinansowanie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych -  Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu wśród laureatów Programu Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W szkole zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania

Wybory ławników

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, iż w związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Gminy Tarnowiec, dokona wyboru ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania: w Sądzie Rejonowym w Jaśle – 1 ławnika; w Sądzie Rejonowym w Krośnie, w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika; w Sądzie Okręgowym w Krośnie – 1 ławnika.

Gmina Tarnowiec, znalazła się na liście gmin, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Matematyka bankiem praktycznej wiedzy

Dnia 21 kwietnia 2023 r. nasza szkoła przeprowadziła już piątą edycję Powiatowego Konkursu „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”. Pod partonem Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn, Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Joanna Bril i Dyrektora Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.