Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu (GKRPA)

Wniosek o zobowiązanie do leczenia - Wniosek DOCX, Wniosek PDF

  • Punkt Porad Psychologicznych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Punkt Przeciwdziałania Przemocy – czynny w pierwsze piątki miesiąca 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Punkt Porad Prawnych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul Chopina 38, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66
  • Ośrodek Psychoterapii w Jaśle, ul Floriańska 18, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66, https://terapiajaslo.org.pl

Wniosek można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dom Ludowy w Umieszczu)

Informacje pod numerami telefonów: 13 42 555 28 lub 13 42 555 47