Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu (GKRPA)

Wniosek o zobowiązanie do leczenia - Wniosek DOCX, Wniosek PDF

  • Punkt Porad Psychologicznych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Punkt Przeciwdziałania Przemocy – czynny w pierwsze piątki miesiąca 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Punkt Porad Prawnych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
  • Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul Chopina 38, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66
  • Ośrodek Psychoterapii w Jaśle, ul Floriańska 18, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66, https://terapiajaslo.org.pl

Wniosek można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dom Ludowy w Umieszczu)

Informacje pod numerami telefonów: 13 42 555 28 lub 13 42 555 47

POMOC TELEFONICZNA:

  1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.
  1. Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia 800 199 990. Telefon bezpłatny, czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00.
  1. Telefon Zaufania – Uzależnienia Behawioralne 801 889 880. Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00. Stawka za połączenie według taryfy operatora.