Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacje o programie - https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje na stronie WFOŚiGW - https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.09.2022):

  • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.09.2022 - 138
  • Liczba zawartych umów na dzień 30.09.2022 - 120
  • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 222 689,95 zł
  • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.09.2022 - 67

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.12.2022):

  • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.12.2022 - 151
  • Liczba zawartych umów na dzień 30.12.2022 - 129
  • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 467 265,90 zł
  • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.12.2022 - 100

Czyste Powietrze - plakat