Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacje o programie - https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje na stronie WFOŚiGW - https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.09.2022):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.09.2022 - 138
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.09.2022 - 120
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 222 689,95 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.09.2022 - 67

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.12.2022):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.12.2022 - 151
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.12.2022 - 129
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 467 265,90 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.12.2022 - 100

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (31.03.2023):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 31.03.2023 - 181
 • Liczba zawartych umów na dzień 31.03.2023 - 148
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 317 986,67 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 31.03.2023 - 85

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.06.2023):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.06.2023 - 200
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.06.2023 - 170
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 383 294,49 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.06.2023 - 89

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.09.2023):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.09.2023 - 284
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.09.2023 - 258
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 3 038 932,56 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.09.2023 - 99

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (31.03.2024):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 31.03.2024 - 308
 • Liczba zawartych umów na dzień 31.03.2024 - 233
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 4 516 783,43 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 31.03.2024 - 121

UWAGA! Zmiana numeru telefonu - 660 513 551

 

Czyste Powietrze - plakat