Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych

Czyste powietrze - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu "Czyste powietrze".

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.

Warsztaty Filmowo-Fotograficzne

Wójt Gminy Tarnowiec wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na warsztaty Filmowo-Fotograficzne prowadzone przez Pana Piotra Jurysia. Piotr Juryś jest twórcą wielu projektów filmowo-muzycznych.

Każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Numer PESEL można zastrzec elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu albo w placówce bankowej oraz na poczcie. Od 17.11.2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w miejscowości Potakówka!

Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka" w dniach 22 i 23.11.2023 r. na ww. odcinku drogi prowadzone będą roboty budowlane uniemożliwiające przejazd po drodze.

Ankieta mieszkańców z Gminy Tarnowiec

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych ankietach  dotyczących diagnozy zagrożeń społecznych! Twoja opinia jest niezwykle ważna i może pomóc nam zrozumieć problemy, które wpływają na nasze społeczeństwo. Twoja anonimowość jest gwarantowana, więc możesz być szczery i otwarcie wyrazić swoje poglądy. Im więcej osób weźmie udział, tym lepiej będziemy w stanie działać na rzecz poprawy naszej wspólnoty. Twoja chwila to dla nas cenny wkład w budowę lepszego jutra.

Gmina Tarnowiec zakończyła realizację zadania pt.: "Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach". Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Profilaktyka 40 Plus

Wójt Gminy Tarnowiec we współpracy z Centrum Medycznym MEDYK z Rzeszowa, przeprowadzi w dniach 25 i 26 listopada na terenie Gminy realizację Programu " Profilaktyka 40 Plus", który jest skierowany do mieszkańców po 40 roku życia. W ramach akcji, każda osoba może raz w roku wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Jest to pakiet badań laboratoryjnych, który pokazuje jaki jest aktualny stan zdrowia badającej się osoby.

Drogi dojazdowe do pól po przebudowie

W miejscowości Tarnowiec i Wrocanka zakończyły się prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W miejscowości Tarnowiec na drodze o dz. nr ewid. 1134/5 wykonano przebudowę drogi o długości 100m.  Wartość przebudowy drogi wyniosła 34 700,00 zł. W miejscowości Wrocanka na drodze o dz. nr 765 wykonano prace w większym zakresie, gdyż modernizacja objęła cały odcinek drogi a teren był bardziej zdegradowany. Wartość przebudowy drogi wyniosła 133 320,00 zł.