Utrudnienia na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z inwestycjami realizowanymi na drogach powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Zamknięte zostaną odcinki dróg w Gliniku Polskim i Umieszczu oraz na drodze Tarnowiec - Czeluśnica.

Uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

W dniu 20 maja 2021 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu Aleksander Radoń na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, uczestniczył w rozdaniu promes na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego.

Wręczenie nagród konkursu plastycznego SEGREGUJĄC – ŚMIECISZ MNIEJ

Miło nam poinformować, że w dniu 21 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „SEGREGUJĄC – ŚMIECISZ MNIEJ”, którego organizatorem była Gmina Tarnowiec.

Konkurs "Segregując – śmiecisz mniej" - Wyniki

Miło nam poinformować, że spośród 97 zgłoszonych prac, z 9 placówek oświatowych z terenu Gminy Tarnowiec, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Ankieta - problemy społeczne na terenie Gminy Tarnowie

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie Gminy Tarnowiec realizuje badanie na temat występujących problemów społecznych na terenie Gminy Tarnowiec. Wyniki badań posłużą do przygotowania Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Tarnowiec.

Przekwalifikowanie przejazdów kolejowych

Gmina Tarnowiec informuje, że Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie podjęło działania zmierzające do przekwalifikowania przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec

Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2021 roku o godzinie 900 w miejscowości Brzezówka odbyła się wizja lokalna celem ustalenia lokalizacji i warunków budowy nowego przystanku kolejowego pod roboczą nazwą „Brzezówka km około 56,500 linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych - FPZ f1

Konsultacje społeczne ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym opublikowała listę jednostek OSP i samochodów z dofinansowaniem w 2021 r. Miło jest nam poinformować mieszkańców Gminy Tarnowiec, że na w/w liście znajduje się OSP Tarnowiec – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.