Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Poinformuj ZUS o zmianie adresu

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na szkolenie dla rolników i ich domowników - 24.10.2022 godzina 16:30

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach zakończono prace związane z budową nowej kotłowni oraz wymianą pokrycia dachowego na starszej części budynku.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Władz Samorządowych Gminy Tarnowiec składamy Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.

W miesiącu wrześniu zakończono prace modernizacyjne związane z wykonaniem elewacji Domu Ludowego w Sądkowej.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na szkolenie dla rolników i ich domowników - 13.10.2022 godzina 15:00

W parku szkolnym przy budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu zakończono prace związane z renowacją zbiornika małej retencji.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Tarnowiec na spotkanie informacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030. 06.10.2022 godz. 17:00