Druhowie z OSP Roztoki po otrzymaniu w ubiegłym roku samochodu STAR 266 z KSRG OSP Tarnowiec zapowiadali wprowadzenie kilku usprawnień i modyfikacji. Pierwsze z nich udało się już przeprowadzić.

Gmina Tarnowiec w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w październiku 2021 roku, otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Życzenia Świąteczno Noworoczne dla mieszkańców Gminy Tarnowiec.

W dniu 16 grudnia 2021 roku przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych.

Mając na uwadze zapisy art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973) oraz uchwały antysmogowej nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2498), upoważnieni przez Wójta Gminy Tarnowiec pracownicy Urzędu rozpoczynają kontrolę domowych pieców i kotłów

W pierwszych dniach grudnia zakończono prace związane z zadaniem pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu na działkach ewidencyjnych: 698/1, 698/2,745/1,746,747,759., wraz z budową, przebudową oraz zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących”.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium RP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

2 grudnia 2021 dokonano odbioru prac związanych z zadaniem pn „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – SP Wrocanka”.

Gmina Tarnowiec po raz pierwszy wzięła udział w projekcie "Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim". W ramach tego projektu posadzonych zostało 30 drzew i 20 krzewów miododajnych.