WOLONTARIAT W TARNOWCU - XV Krośnieńskie Pola Nadziei

"Pola Nadziei" to akcja, której celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Po raz pierwszy w Anglii w 1957 roku, a od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Porozumienie trójstronne w sprawie drogi w Brzezówce

W dniu 4 marca 2024r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Południowego, a Gminą Tarnowiec oraz Powiatem Jasielskim. Gminę Tarnowiec reprezentowała Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Powiat Jasielski Adam Pawluś - Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu.

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec - cyfryzacja!

Nie zatrzymujemy się! Dotarła do nas dzisiaj informacja, że udało nam się pozyskać środki w naborze 1.2 Cyfryzacja - nr naboru FEPK.01.02-IZ.00-001/2, program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Kondolencje

Rodzinie i bliskim zmarłego Henryka Motkowicza, długoletniego samorządowca, zastępcy Wójta Gminy Jasło, szczere kondolencje składają: Agata Augustyn — Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala — Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu

Wprowadzenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe, które obowiązują od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 roku

Rozwój szkolnictwa w Gminie Tarnowiec

Miło nam poinformować, że Gmina Tarnowiec otrzyma środki finansowe na realizację projektu pn.: "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec". Wniosek został złożony 27 października 2023 roku, w ramach naboru z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.12 Szkolnictwo ogólne. Nasz wniosek znalazł się na 5 miejscu, wśród 57 wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych to coroczne święto obchodzone w Polsce 1 marca, upamiętniające bohaterów walki z komunistycznym reżimem po II wojnie światowej. Żołnierze Wyklęci to niezłomni patrioci, którzy nie uznali sowieckiej okupacji i walczyli o niepodległość Polski. Ich odwaga i poświęcenie są niezaprzeczalnym elementem narodowej historii, stanowiącym inspirację dla kolejnych pokoleń. Dzień Żołnierzy Wyklętych jest okazją do hołdu i pamięci dla tych, którzy z oddaniem służyli ojczyźnie, nawet w obliczu najcięższych prób.