Kondolencje

Panu Bogdanowi Rzońcy Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy – Ireny Rzońcy

składają

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 154 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 153 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego). Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

W dniu 01.06.2022 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dotacje udzielone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego dla gmin z Powiatu Jasielskiego. Gmina Tarnowiec otrzymała 250 tyś zł.

W sobotę 28.05 w Tarnowcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 125 leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, poświęceniem i przekazaniem pozyskanych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP Tarnowiec, Wrocanka i Nowy Glinik.


W Tarnowcu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury zamontowano zewnętrzny telebim LED

Zakończone zostały prace porządkowe na cmentarzu wojskowym w Tarnowcu. W ramach wykonanych czynności uporządkowano bliskie otoczenie mogił poległych żołnierzy; wycięto otaczające zarośla...

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu, OSP Tarnowiec, OSP Wrocanka, OSP Nowy Glinik zapraszają na uroczyste obchody 125 lecia OSP Tarnowiec, oraz poświęcenia i przekazania samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Tarnowiec, Wrocanka i Nowy Glinik które odbędą się podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w dniu 28.05.2022

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy realizacji zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”