Wprowadzenie obowiązywania stopni alarmowych

od 1 Marca 2024 r. od godz. 00:00 do 31 Maja 2024 r. do godz. 23:59

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe, które obowiązują od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 roku:

  • drugi stopień alarmowy – stopień BRAVO, obowiązujący na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku, znak P-06121-16-24;
  • drugi stopień alarmowy CRP ( stopień BRAVO – CRP ), obowiązujący na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku znak P-06121-17-24;
  • drugi stopień alarmowy ( stopień BRAVO ) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej –zarządzenie nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku znak P-06121-18-24.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO)

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO–CRP)

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Wprowadzenie obowiązywania stopni alarmowych