Miło nam poinformować, że Gmina Tarnowiec otrzyma środki finansowe na realizację projektu pn.: "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec". Wniosek został złożony 27 października 2023 roku, w ramach naboru z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.12 Szkolnictwo ogólne. Nasz wniosek znalazł się na 5 miejscu, wśród 57 wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Tarnowcu i w Łubnie Szlacheckim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
Wsparciem zostanie objętych 160 uczniów i 127 uczennic oraz ich rodzice, 29 nauczycielek i 11 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano:

  • przeprowadzenie dodatkowych zajęć eksperymentalnych i z robotyki i programowania
  • organizację warsztatów dla uczniów,
  • wyposażenie pracowni fizycznych i chemicznych oraz zakup sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć z programowania i robotyki, 
  • wyjazdy do GEN w Jaśle, Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz",
  • organizację warsztatów tematycznych dla rodziców,
  • organizację warsztatów dla nauczycieli,
  • indywidualne wsparcie nauczycieli obszarach problemowych napotykanych podczas pracy z uczniem,
  • warsztaty dla nauczycieli z zakresu dydaktyki nauczania programowania i robotyki,
  • modernizację stron internetowych szkół, celem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • szkolenie nauczycieli i kadry administracyjnej z zakresu prawidłowego przygotowania informacji zgodnej ze standardami dostępności i komunikacja z osobami o szczególnych potrzebach.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 1 109 233,13 zł, z czego aż 998 309,13 zł (90,00 %) to otrzymane dofinansowanie.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2024-30.06.2025.

Dzięki realizacji projektu uczniowie będą lepiej przygotowani do wyzwań jakie stawiać przed nimi będzie dalsza ścieżka edukacyjna, a w przyszłości dynamicznie zmieniający się rynek pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji nauczycieli oraz wsparciu rodziców.

Rozwój szkolnictwa w Gminie Tarnowiec