Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku

W poniedziałek 16.01.2023 podczas 61 sesji Rady Gminy Tarnowiec w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste ślubowanie nowego Wójta Gminy Tarnowiec - Agaty Augustyn.

3,4 mln zł dofinansowania na zadanie związane z gospodarką wodno – ściekową dla Gminy Tarnowiec

We wtorek, 10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na otrzymanie dotacji na działania „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, a w imieniu Gminy Tarnowiec umowę podpisał Wójt Gminy Tarnowiec Pan Miłosz Leszkiewicz.

Protokoły z wyborów Wójta Gminy Tarnowiec

Protokóły wyników głosowania i wyników wyborów Przedterminowych Wyborów Wójta Gminy Tarnowiec, przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2023 r.

8 styczna 2023 r. - Przedterminowe Wybory Wójta Gminy Tarnowiec

W najbliższą niedzielę 8 stycznia 2023r. odbędą się wybory przedterminowe wójta Gminy Tarnowiec. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

Informujemy, że Gmina Tarnowiec przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2030. Uwagi i propozycje do Strategii można zgłaszać do 6 lutego 2023 r.

Przekazanie Sprzętu i Odzieży Sportowej dla Ludowych Klubów Sportowych

Gmina Tarnowiec w dniach 28 i 29 grudnia 2022 r., przekazała sprzęt, odzież oraz obuwie sportowe Ludowym Klubom Sportowym. LKS, które uzyskały w 2022 roku wsparcie to: LKS Brzezówka, LKS Czeluśnica i LKS "Tajfun" Łubno Szlacheckie. Każdy z klubów sportowych otrzymał piłki, buty oraz stroje sportowe.

Dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnych

Gmina Tarnowiec informuje że, istnieje możliwość wsparcia finansowego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych. Dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnych jest możliwe w miejscowościach w których jest wybudowana kanalizacja sanitarna.

W związku z Postanowieniem Nr 44/2022 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec, zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) w Urzędzie Gminy Tarnowiec