PROGRAM MALUCH+ 2021 (Moduł 2)

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, to program, w ramach którego przyznawane są środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowywanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W listopadzie zakończono prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”

W niedzielę 21.11.2021 po kilku latach starań Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance otrzymała wóz ratowniczo – gaśniczy, który zastąpił mocno wysłużony samochód Jelcz używany dotychczas.

W dniu 18.11.2021r dokonano odbioru zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gąsówka dz. 161 oraz Dobrucowa – droga powiatowa na most NR 1847R.”

Powitanie nowego samochodu OSP Wrocanka

Jednostka OSP Wrocanka otrzymała „nowy” samochód ratowniczo-gaśniczy, z tej okazji pragniemy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na powitanie wozu, mieszkańców Wrocanki, gminy oraz wszystkie jednostki z naszej gminy i nie tylko! O godzinie 14:30 w niedzielę 21 listopada br. spotkanie na parkingu w Tarnowcu i wyjazd do remizy we Wrocance.

W miesiącu październiku zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1887R łączącej Czeluśnicę z Tarnowcem.

05.11.2021 r. uroczyście otwarto most na Jasiołce, który połączył Gminę Tarnowiec z Gminą Jedlicze.

W miesiącu październiku ukończono prace związane z zadaniem pn „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz mostem na rzece Jasiołka“.

Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański oraz Burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu na rzece Jasiołka.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 787 034 zł.