29 kwietnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyły się eliminacje powiatowe do 45 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowane wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Jaśle.

Uroczystości związane z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się dniu 3 maja br. w Tarnowcu.

28 kwietnia 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski w km 2+607- 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski”, w dniach 26 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

Przedłużające obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W sobotę 26 marca 2022r. w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Umieszczu odbył się V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej [COM(2021) 141 finał] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

Nowe połączenia autobusowe w Gminie

PGZK Jasiel uruchamia z dniem 4 kwietnia 2022 roku dodatkowe połączenia obsługujące miejscowości : Jasło - Gąsówka - Tarnowiec - Umieszcz - Glinik Polski - Łubienko - Łubno Szlacheckie - Łubno Opace oraz Łubienko . W załączeniu rozkład jazdy .