Uwaga kierowcy!

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: „Częściowa przebudowa drogi publicznej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz” od dnia 04.03.2024r. planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego odcinka drogi gminnej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850R do Domu Ludowego.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym na czas prowadzenia robót wyznaczono objazd do miejscowości Wrocanka drogami powiatowymi Nr 1888R i 1892R. 

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do zakończenia prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków i tablic objazdowych.