Uwaga kierowcy!

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”, które obejmuje:

Zadanie 1 -

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R w km 4+308,6-4+699 w ramach inwestycji pn.: "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 4+325 - 4+700 w miejscowości Tarnowiec

Zadanie 2 -

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 3+950 - 4+000 w miejscowości Tarnowiec

prowadzone będą roboty, które mogą powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do zakończenia prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków i tablic objazdowych.