Mając na uwadze zapisy art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1973) oraz uchwały antysmogowej nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2498), upoważnieni przez Wójta Gminy Tarnowiec pracownicy Urzędu rozpoczynają kontrolę domowych pieców i kotłów

W pierwszych dniach grudnia zakończono prace związane z zadaniem pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu na działkach ewidencyjnych: 698/1, 698/2,745/1,746,747,759., wraz z budową, przebudową oraz zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących”.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium RP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

2 grudnia 2021 dokonano odbioru prac związanych z zadaniem pn „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – SP Wrocanka”.

Gmina Tarnowiec po raz pierwszy wzięła udział w projekcie "Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim". W ramach tego projektu posadzonych zostało 30 drzew i 20 krzewów miododajnych.

PROGRAM MALUCH+ 2021 (Moduł 2)

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, to program, w ramach którego przyznawane są środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowywanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W listopadzie zakończono prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”

W niedzielę 21.11.2021 po kilku latach starań Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance otrzymała wóz ratowniczo – gaśniczy, który zastąpił mocno wysłużony samochód Jelcz używany dotychczas.

Zapraszamy do obejrzenia materiału Video z przekazania samochodu dla OSP we Wrocance

W dniu 18.11.2021r dokonano odbioru zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gąsówka dz. 161 oraz Dobrucowa – droga powiatowa na most NR 1847R.”