Program "Poznaj Podkarpacie" - Tarnowiec

Zapraszamy do obejrzenia programu „Poznaj Podkarpackie”. Jest to cykl programów prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe województwa podkarpackiego oraz wydarzenia i imprezy, które ten region promują. Programy z cyklu „Poznaj Podkarpackie” są emitowane w soboty i niedziele na antenie TVP3 Rzeszów. Tym razem redaktorzy programu odwiedzili Tarnowiec podczas XIII Festiwalu Smaków Regionalnych - Pierogi.

Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację drogowych inwestycji.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! Rozpoczyna się nowy rok szkolny, który jak każdy niesie ze sobą nowe wyzwania.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Tarnowcu
Informacja o rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Tarnowcu - 4 września 2023 

Awans zawodowy nauczyciela

W dniu 30 sierpnia w Urzędzie Gminy w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego nauczycielce z placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Tarnowiec.

Postanowienie Nr 121/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tarnowiec.

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Umieszczu

Informujemy, że Postanowieniem Nr 103/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I zmieniona została siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Umieszczu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,  na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Umieszczu.

Od 25 do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Tarnowcu (pok. nr 18 – niski parter), w godzinach pracy urzędu, wyłożony zostaje do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnowiec  już w najbliższą niedzielę!

W niedzielę  27 sierpnia 2023 r. w ŁAJSCACH  odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnowiec w okręgu wyborczym nr 10.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.