Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się z prośbą do użytkowników parkingu przy parku Gminnym w Tarnowcu (naprzeciw przedszkola) o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one utrudniały wjazd na parking pojazdów komunikacji publicznej (autobusów).

Zaparkowane samochody w obrębie wjazdu niejednokrotnie powodują utrudnienia w poruszaniu się samochodów komunikacji publicznej (autobusów), a w najbliższym czasie mogą powodować utrudnienie w wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaparkowany zbyt blisko wjazdu samochód może zostać uszkodzony przez inny pojazd w przypadku utrudnionego przejazdu.

Podkreślamy, że nie ma znaczenia czy samochód zaparkowany jest na tzw. "chwilę", gdyż w tym czasie może nastąpić przyjazd autobusu.

Z góry dziękuję za zrozumienie użytkowników parkingu.