Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu” Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Treść programu wraz załącznikami dostępna jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Termin przyjmowania wstępnych zgłoszeń do Programu w tutejszym Ośrodku upływa 13 listopada 2023 roku.

Informacje o Programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej/tymczasowa siedziba Dom Ludowy w Umieszczu/ lub pod numerem telefonu 13 4255502

UWAGA: Powyższa informacja ma posłużyć wyłącznie do ustalenia wielkości ewentualnego zapotrzebowania na usługę opieki wytchnieniowej, nie jest ona ogłoszeniem o naborze wniosków.