XIII Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi i Dożynki Powiatowe
Już niebawem, Gmina Tarnowiec i Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich serwującym niezliczone rodzaje domowych pierogów, zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, które połączy smaki, tradycje i radość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu poszukują psychologów szkolnych.

Strategia ZIT MOF Jasło – można już zgłaszać swoje pomysły na projekty!

Gmina Tarnowiec przystąpiła do opracowania "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło" wspólnie z gminami: Jasło, Dębowiec, Kołaczyce, Skołyszyn i miasto Jasło. Strategia ZIT MOF Jasło, ma określać kluczowe działania do podjęcia na obszarze całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło w najbliższych latach.

Gmina Tarnowiec otrzymała kolejne środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

Gmina Tarnowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach. Aby sfinalizować zakup, Gmina dołoży wkład własny w wysokości 70 tysięcy złotych.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412- 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka" od dnia 10.08.2023 r. z ruchu kołowego wyłączony zostanie wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Strategia ZIT MOF Jasło

„Sześć gmin: Jasło, Dębowiec, Kołaczyce, Skołyszyn, Tarnowiec oraz miasto Jasło zjednoczyło siły, by wypracować wspólną strategię działań, która przyniesie najlepsze korzyści dla regionu i jego mieszkańców.  

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o przyznaniu dofinansowania Gminie Tarnowiec na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnowiec"

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu

Gmina Tarnowiec zakończyła prace budowlane w ramach zadania: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”. Nowy obiekt jest już dostępny dla mieszkańców Gminy Tarnowiec od 1 sierpnia.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec

Końcem lipca br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023". Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg, to  1 355 m.b dróg.