Rozpoczynają się prace przy remoncie przepustu pod drogą powiatową Jasło-Zręcin w Czeluśnicy. Droga będzie całkowicie zamknięta!

Objazd dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t:

W przypadku samochodów osobowych oraz innych pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, dostępne są następujące objazdy:

  • Drogami gminnymi dz. ewid. 369/2 i 388/2 w miejscowości Czeluśnica.

Dla pojazdów, które przekraczają masę 3,5 tony:

  • Drogą powiatową Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa.
  • Drogą powiatową Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok.
  • Drogą powiatową Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka.
  • Drogą powiatową Nr 1888R Umieszcz-Tarnowiec.

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 31.12.2023 r.
Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków i tablic objazdowych.