Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przedłużonym terminie składania wniosków związanych z pomocą klęskową dla rodzin rolniczych.

Zakończono i odebrano prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec.

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego z dnia 9 listopada 2022 r. o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego,  Gmina Tarnowiec zaprasza mieszkańców Gminy Tarnowiec do zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. AKTUALIZACJA WNIOSKU!

Zakończono prace związane z budową altanki przy Domu Ludowym w Brzezówce.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Poinformuj ZUS o zmianie adresu

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na szkolenie dla rolników i ich domowników - 24.10.2022 godzina 16:30

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach zakończono prace związane z budową nowej kotłowni oraz wymianą pokrycia dachowego na starszej części budynku.