Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.


Pomimo zimowej aury nieprzerwanie trwają prace związane z rozbudową Urzędu Gminy w Tarnowcu.

W dniu 20 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowcu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Nagrody wręczył Wójt Gminy Tarnowiec – Wiktor Barański wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - Jarosławem Lulą i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego - Markiem Gruszkosiem.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Tarnowiec, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23.59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). 

Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Tarnowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zapraszają jednostki OSP z terenu Gminy Tarnowiec do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej drużyn OSP o puchar Wójta Gminy Tarnowiec.

Druhowie z OSP Roztoki po otrzymaniu w ubiegłym roku samochodu STAR 266 z KSRG OSP Tarnowiec zapowiadali wprowadzenie kilku usprawnień i modyfikacji. Pierwsze z nich udało się już przeprowadzić.

Gmina Tarnowiec w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w październiku 2021 roku, otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Życzenia Świąteczno Noworoczne dla mieszkańców Gminy Tarnowiec.

W dniu 16 grudnia 2021 roku przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych.