Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku odbywać się będzie po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia odbioru odpadów. Druki zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon dostępne są w załącznikach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec. Powyższe zgłoszenia przyjmowane będą do 31 sierpnia 2022 r. 

13.06.2022 w Urzędzie Gminy Brzyska odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbertem Kaczmarczykiem. W spotkaniu uczestniczyła Pani Poseł Maria Kurowska, oraz samorządowcy i mieszkańcy z terenu powiatu Jasielskiego.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

Szanowni Państwo zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy  i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI”  NA LATA 2022-2030. 

Kondolencje

Panu Bogdanowi Rzońcy Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy – Ireny Rzońcy

składają

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 154 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 153 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego). Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

W dniu 01.06.2022 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dotacje udzielone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego dla gmin z Powiatu Jasielskiego. Gmina Tarnowiec otrzymała 250 tyś zł.

W sobotę 28.05 w Tarnowcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 125 leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, poświęceniem i przekazaniem pozyskanych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP Tarnowiec, Wrocanka i Nowy Glinik.


W Tarnowcu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury zamontowano zewnętrzny telebim LED

Zakończone zostały prace porządkowe na cmentarzu wojskowym w Tarnowcu. W ramach wykonanych czynności uporządkowano bliskie otoczenie mogił poległych żołnierzy; wycięto otaczające zarośla...

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.