Zakończono i odebrano zadanie pn:„Budowa wydzielonych odcinków linii energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec.”

Zakończono prace związane z remontem w Domu Ludowym w Łubienku obejmujące m.in. wykonanie nowej podłogi w sali balowej, wymianę stolarki okiennej.

Zakończono prace związane z remontem w Domu Ludowym w Gliniczku, polegające na  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy  dla obszaru Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 w trybie on-line

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, świętowało w gminie Tarnowiec 19 par, które wyraziły zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie okolicznościowych medali.

W dniu 27 czerwca 2022r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Tarnowiec podczas której Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W dniach 25-26.06.2022 odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 26.06 w wydarzeniu udział wzięło około 50 osób z terenu Gminy Tarnowiec – rolników, pszczelarzy, hodowców, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

24.06.2022 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów – mieszkańców Gminy Tarnowiec.

W miesiącu czerwcu zakończono prace związane z przebudową boiska przy Niepublicznym Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czeluśnicy.