Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Informacja dotycząca stosowania i prowadzenia przez Rolnika planu nawożenia azotem.

Urząd Gminy informuje, że Gmina Tarnowiec odkupiła od dotychczasowego właściciela Dwór Pilińskich w Tarnowcu, który planuje wyremontować i przeznaczyć pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Środki na remont i wyposażenie planuje pozyskać składając wniosek do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizm Finansowy Norweski.

Rozporządzenie zmieniające Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadza zmianę terminów składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Skrócony został termin naboru wniosków, który do tej pory zaczynał się 15 stycznia i trwał do 25 czerwca.

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.

Od 01.01.2020 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP)oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie(NPO).

Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży PożarnychW dniu 30 listopada 2019 w miejscowości Roztoki zostały przeprowadzone ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnowiec.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2020 r.