Gmina Tarnowiec pomaga Ukrainie
Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej komunikacji w związku z napływem obywateli Ukrainy - Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że osoby prywatne czy instytucje lub zakłady działające na terenie gminy mogą udzielić pomocy i wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

UCHWAŁA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

Zbiórka żywności, chemii, tekstyliów dla Ukrainy!

Zbiórka darów odbywa się cały tydzień od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

Rząd wprowadza stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Tarnowiec, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Placówka Terenowa KRUS w Jaśle uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstw indywidualnych. Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Na terenie całego kraju wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Tarnowiec, że Premier Mateusz Morawiecki ogłosił pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór  dzieci do przedszkola

Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Gminnego Przedszkola w Tarnowcu 38- 204 Tarnowiec 42 lub przesłać listownie.

Konkurs - sprawdź swoją znajomość na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Rolniku, sprawdź swoją znajomość na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym i wygraj nagrodę!

Turniej Piłki Siatkowej jednostek OSP

W dniu 4 lutego odbył się Turniej Piłki Siatkowej jednostek OSP z terenu Gminy Tarnowiec o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec

W roku 2021 na terenie Gminy Tarnowiec oprócz modernizacji niektórych odcinków dróg powiatowych dokonano przebudowy i koniecznych remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych.