Gmina Tarnowiec zakończyła realizację zadania pt.: "Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach". Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Wykonano wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe przeszkolone wraz z pracami uzupełniającymi, wykonanie prac elektrycznych tj. demontaż starych tablic licznikowych i bezpiecznikowych i montaż nowych, wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku oraz malowanie tynku. Ponadto wyremontowano schodek wejściowy do budynku oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne w postaci zmywarki gastronomicznej, basenu (umywalki), baterii umywalkowej oraz szafy ze stali nierdzewnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 29 340,34 zł z czego 12 000,00 zł pochodziło ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcom zostały stworzone odpowiednie warunki do wspólnych spotkań, organizacji wydarzeń kulturalnych, rodzinnych, okolicznościowych. Mieszkańcy otrzymali bezpieczne, estetyczne miejsce w którym mogą się integrować, rozwijać swoje zainteresowania, planować rozwój wsi Roztoki.