Wykorzystując sprzyjającą aurę która panowała początkiem listopada, uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Gliniku uczestniczyli w zajęciach Wychowania Fizycznego na Stadionie Piłkarsko-Lekkoatletycznym w Czeluśnicy.

Od kilku miesięcy trwają prace związane z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu. Przedstawiamy fotorelację z postępu inwestycji.

Gmina Tarnowiec jest na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji oraz wodociągu na terenie miejscowości Roztoki i Gliniczek. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Jaśle prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla tych inwestycji. Każdy uczestnik postępowania otrzyma dokumenty informujące o wszczęciu postępowania, a w dalszej kolejności otrzyma decyzję pozwolenia na budowę.

W październiku zakończono prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 1847R między Potakówką i Jedliczem (w km 8+550 – 8+917)

"Powrót do zdrowia – powrót do pracy" po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przedłużonym terminie składania wniosków związanych z pomocą klęskową dla rodzin rolniczych.

Zakończono i odebrano prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec.

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego z dnia 9 listopada 2022 r. o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego,  Gmina Tarnowiec zaprasza mieszkańców Gminy Tarnowiec do zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. AKTUALIZACJA WNIOSKU!