Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Kondolencje

Rodzinie i bliskim zmarłego Henryka Motkowicza, długoletniego samorządowca, zastępcy Wójta Gminy Jasło, szczere kondolencje składają: Agata Augustyn — Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala — Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu

Wprowadzenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe, które obowiązują od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 roku

Rozwój szkolnictwa w Gminie Tarnowiec

Miło nam poinformować, że Gmina Tarnowiec otrzyma środki finansowe na realizację projektu pn.: "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec". Wniosek został złożony 27 października 2023 roku, w ramach naboru z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.12 Szkolnictwo ogólne. Nasz wniosek znalazł się na 5 miejscu, wśród 57 wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych to coroczne święto obchodzone w Polsce 1 marca, upamiętniające bohaterów walki z komunistycznym reżimem po II wojnie światowej. Żołnierze Wyklęci to niezłomni patrioci, którzy nie uznali sowieckiej okupacji i walczyli o niepodległość Polski. Ich odwaga i poświęcenie są niezaprzeczalnym elementem narodowej historii, stanowiącym inspirację dla kolejnych pokoleń. Dzień Żołnierzy Wyklętych jest okazją do hołdu i pamięci dla tych, którzy z oddaniem służyli ojczyźnie, nawet w obliczu najcięższych prób.

Zapraszamy do składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. Wnioski o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozpatruje Komisja, która działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze zmianami).

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze gminnej Nr 113753R Wrocanka – Umieszcz

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.:"Częściowa przebudowa drogi publicznej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz" od dnia 04.03.2024r. planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego odcinka drogi gminnej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850R do Domu Ludowego.

Informacja  o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze  Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec", prowadzone będą roboty, które mogą powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Dobre rady na odpady

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami informacyjno-promocyjno-edukacyjnymi "Dobre rady na odpady" stanowi innowacyjną inicjatywę mającą na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej właściwego segregowania odpadów. Produkcja tych krótkich filmów ma zasadniczy cel – promowanie i poprawa jakości selektywnie zbieranych odpadów, a w rezultacie zwiększenie poziomu odzysku przez gminy.

50% zniżki dla Seniorów 65+

50% zniżki dla Seniorów 65+ z terenu Gminy Tarnowiec na przejazdy z PGZK "Jasiel" i MKS, po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami skorzystania z ulgi.