Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - ankieta

W związku z zawarciem przez Gminę Tarnowiec, dnia 7 lutego 2023 "Porozumienia w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, służącemu realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT MOF Jasło)" z następującymi samorządami powiatu jasielskiego: Gmina Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Kołaczyce, Gmina Skołyszyn, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety (nie zajmie to więcej niż 5 minut).

Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn wzięła udział w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowanej w Warszawie w dniach 23-24.05.2023.

Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn podpisała umowę na realizację zadania pn. " Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych"

Zmarła najstarsza mieszkanka naszej Gminy

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Heleny Sanockiej – najstarszej mieszkanki naszej Gminy. Pani Helena urodziła się 24 lutego 1919 r. w Potakówce. Całe swoje życie związana była z gminą Tarnowiec. Jak mówiła podczas swoich setnych urodzin, jej przepisem na długowieczność jest przede wszystkim ciężka praca i geny.

W środowe przedpołudnie 10.05.2023  w szkole w Nowym Gliniku spotkali się chętni uczniowie, by zaprezentować swoje umiejętność w Gminnym Przeglądzie „Mam talent”.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo! Zapraszamy lokalnych liderów, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Klubu Sportowe do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe w ramach dostępnych form wsparcia, oferowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

NGO Wysokich Lotów

Uprzejmie informujemy, iż Uchwłą nr 487/10169/23 z dnia 16 maja 2023 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych - konkurs

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2023.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Wójt Gminy Tarnowiec zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Temat spotkania: „Nowe formy profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń. Rola szkoły i służb pomocowych w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka”

Nagrody za osiągnięcia sportowe rozdane!

W dniu 15 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec.