Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego,  Gmina Tarnowiec zaprasza mieszkańców Gminy Tarnowiec do zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. AKTUALIZACJA WNIOSKU!

Zakończono prace związane z budową altanki przy Domu Ludowym w Brzezówce.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Poinformuj ZUS o zmianie adresu

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na szkolenie dla rolników i ich domowników - 24.10.2022 godzina 16:30

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach zakończono prace związane z budową nowej kotłowni oraz wymianą pokrycia dachowego na starszej części budynku.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Władz Samorządowych Gminy Tarnowiec składamy Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.

W miesiącu wrześniu zakończono prace modernizacyjne związane z wykonaniem elewacji Domu Ludowego w Sądkowej.