„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

(autor nieznany)

"Pola Nadziei" to akcja, której celem jest promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. Po raz pierwszy w Anglii w 1957 roku, a od 1998 roku Akcja ta jest prowadzona w Polsce, a jej prekursorem jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2003 roku żonkilowe Pola Nadziei kwitną w różnych miastach Polski – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każdy ofiarodawca otrzymuje za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol.

Krośnieńskie Pola Nadziei są organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie przy udziale samorządów miasta Krosna, gmin: Rymanowa, Jedlicza, Miejsca Piastowego, Korczyny, Wojaszówki, Dukli, Tarnowca, Radnych Rady Miasta Krosna, pracowników UM Krosna, Stowarzyszenia Krośnieńskich Amazonek, Koła Hospicyjno-Charytatywnego i placówek oświatowych.

W 2024 roku przypada XV edycja Krośnieńskich Pól Nadziei.

Nasza szkoła - SP Tarnowiec - postanowiła po raz szósty włączyć się w tę Akcję. Chętni uczniowie przez kilka dni w szkole „kręcili” żonkile – symbole Akcji – pod okiem koordynatorki Akcji – p. Edyty Koszyk.  Do grona uczniów dołączyła Pani Wójt Agata Augustyn i Pani Dyrektor Urszula Boratyn, które po krótkim instruktarzu uczennic z elementów krepiny tworzyły żonkile. Od kilku lat kosz z własnoręcznie wykonanymi żonkilami dostarcza p. Elżbieta Polak, a w tym roku także p. Aleksandra Podrazik-Topór.

W Niedzielę Palmową - 24 marca - przy kościele parafialnym w Tarnowcu Wolontariusze- uczniowie naszej szkoły z koszami pełnymi żonkili obdarowywali żółtym kwiatkiem każdego, kto do skarbonki rzucił choćby przysłowiowy "grosik". Zebrane datki w kwocie 4.395wpłacono na konto Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.

Wszystkim, którzy przyczynili się, aby Tarnowiec „zakwitnął nadzieją” z serca dziękujemy.  Życzymy wiosny w sercu, abyśmy w naszej codzienności ożywiali nadzieję przez bezinteresowną pomoc potrzebującym…

Koordynator Akcji
Edyta Koszyk